The Bodyjewlery.se integritetspolicy.

Bodyjewelry.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Bodyjewlery.se målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i webshoppen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Bodyjewelry.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in i webshoppen genom cookies. De personuppgifter som Bodyjewelry behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, adress, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan användas för identifikation, nyhetsbrev . Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post samt för marknadsföring. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Bodyjewlery.se vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.